Paradiset Hanvedens vänner

Årsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner under 2006

Styrelsen har haft sju protokollförda möten.

2006 har varit ett intensivt och framgångsrikt år tack vare entusiastiskt arbete av våra olika arbetsgrupper.

Föreningens hemsida har fortfarande rönt stort intresse och många mail har inkommit med tack för en instruktiv och bra hemsida med många fina bilder. Vi får dock tyvärr konstatera att vi ännu inte funnit någon engagerad webmaster som vill föra Pekkas fina arbete vidare. Sidan sköts nu av styrelsen med hjälp från en datorkunnig "ickemedlem".

Information om Paradiset och torpets öppettider har även i år funnits i lokaltidningarna "Mitt i Huddinge" och "Mitt i Haninge" samt i Huddinge kommuns kalender inklusive kommunens websida. Föreningen har också godkänts för registrering i Haninge kommun. En informations-folder har tryckts på nytt och "visitkort" finns för att dela ut till bl a besökande i skogen och i torpet.

Föreningen har femtiosex enskilda medlemmar.

STF Stockholmkretsen och Friluftsfrämjandet i Huddinge är sedan flera år medlemmar och STF Södertörnskretsen är sedan ett år tillbaka medlem i föreningen.

Stuguthyrningen har överskridit budget med 16 725 kronor och uppgick till 36 725 kronor.

Föreningen har i år fått bidrag från föreningsbyrån i Stockholm med trettiofem tusen kronor

(35 000) samt femtontusen kronor (15 000) från Huddinge kommun.

Program under året:

Söndagen den 14 maj firade vi Gröna Kilars dag vid torpet. Programmet bestod som tidigare år av vandringar och grillbrasan var tänd för vandrarna när de återvände till torpet så att korv kunde grillas – både de korvar som besökarna tagit med sig och dem vi bjöd på. Kaffe och våfflor uppskattades också av besökarna.

Föreningen genomförde- tillsammans med Friluftsfrämjandet i Huddinge - en mycket uppskattad resa till Gotska Sandön under Kristi Himmelsfärdshelgen den 25 – 28 maj. Vi var totalt 41 resenärer varav 13 st Paradisvänner. Överresan med båten var mindre angenäm pga hög sjö, men däremot blev våra vandringar på ön tillsammans med kunniga och trevliga guider mycket uppskattade och slutomdömet blev ett starkt plus. Vi gjorde två heldagsutflykter som inleddes utefter stränderna. Den första dagen gick färden via stranden Las Palmas mot Säludden där sälarna vilade ute på stenarna i vattnet och vidare till Arnagrop med paus vid Albert Engströms Tomtebo. Andra dagen en härligt solig vandring på stranden via Gamla gården och kyrkogården till södra udden. På återvägen gick vi genom den tysta tallskogen med marken klädd av ljung och mossa via Schickpapasset. På programmet stod också fyrvisning där de flesta också klättrade upp för att njuta av utsikten. Andra gäster på ön under denna helg var en kyrklig ungdomsgrupp, från Visby som bjöd alla som önskade att delta, en musikalisk andaktsstund om kvällarna.

Sörmlandsledens dag inföll i år söndagen den 3 september. Denna dag är ett samarrangemang med Föreningen Sörmlandsleden. På programmet vid torpet Paradiset stod lång och kort vandring i omgivningarna, information från Sörmlandsleden, Naturstig, och kaffe och våfflor. Cirka 35 personer besökte Paradiset.

Lördagen den 23 september var det höstutflykt till Utö. I ett strålande höstväder med sol och 20 grader varmt var vi elva personer som åkte till Utö. Tord visade oss runt på ön bl a Lurgatan från 1700-talet och gruvorna från 1100-talet. Efter vandringen intogs lunch på Utö Värdshus. Efter en fin dag på Utö var det dags att ta båten tillbaka till Årsta Havsbad

Den traditionella Slåtterdagen gick av stapeln sista helgen i augusti när örter och gräs blommat och satt frön. Det är andra året i rad vi genomför den tillsammans med Huddinge kommun. En traktordragen slåtterbalk slog de öppna ängarna medan vi slog sluttningar runt torpet och i ängarna med lie där slåtterbalken inte kom åt. Att slå lite mer steniga och svårtillgängliga delar i ängar kallas för hackslått och man hade oftast en lite kortare lie som var enklare att manövrera runt stenar och träd. Vi var ett tiotal som ville pröva lyckan med lie och bryne.

Vid lunchtid kom Mulletrollet på besök och lekte med alla barn som kommit tillsammans med sina föräldrar. Allt var vackert inramat av vår nya gärdesgård. En härlig dag för alla.

Grillelden var tänd och vi bjöd både på korv med bröd och härlig soppa med ostsmörgås, vilket uppskattades av alla åldrar!

I år har vi haft tre kor som har gått och betat på ängarna innanför det vackra stängslet som kom upp i fjor. Ett härligt och mycket uppskattat inslag i bilden och de betande korna kommer att finnas i hagen även nästa sommar.

De sedvanliga städdagarna, vår och höst, har genomförts – som vanligt med några få duktiga "städare". Vårstädningen gick inte att genomföra som vi brukar eftersom snön låg djup vid torpet. Ledaren, Mats Gullberg, fick omdirigera arbetet och de närvarande rensade hängrännor och städade lite inomhus. Höststädningen fick genomföras utan van ledare men flöt ändå bra. Flera duktiga medlemmar utrustade med krattor städade upp och gjorde fint på backen. Soppa och smörgås serverades (också det) som vanligt.

Kyrkvandringen, som alltid genomförs den första söndagen i Advent – i år den 3 december, gick denna gång till Marcuskyrkan i Björkhagen. Strålande sol från en molnfri himmel förgyllde turen för de spänstiga deltagarna. Den kortare vandringen som leddes av Bengt Sjöström startade vid Hellasgården med tio personer och den långa vandringen startade i Skarpnäck med ett tjugotal vandrare och den leddes av Tord Törnkvist. Några medlemmar kom direkt till kyrkan med T-bana. Efter sång och musikgudstjänst bjöds det på kyrkkaffe.

Skogslucia och tomtevandring

Tillsammans med STF:s Stockholmskrets var det i år tradition med Luciavandring upp till Bylsjön lördagen den 9 december. Vandringen gick från Tyresta By, genom urskogen. Ett femtontal vandrare gick i ett strålande "vårväder" till sjön för att njuta av naturen, grilla korv och dricka kaffe.

Aktivitet vid Paradiset och vandringslederna

Föreningens stugvärdar har hållit stugan öppen på söndagarna. Öppettiderna har utökats med hela augusti månad. Stugvärdarna har på ett förtjänstfullt sätt ordnat så att besökare i stugan kunnat få våfflor och/eller kaffe och bulle och besökarna har oftast lagt en slant i vår spar-bössa till tack. Detta frivilliga initiativ har lockat ett antal nya medlemmar till föreningen.

Vedgruppen har sett till att vedbodens och rastplatsernas vedkassar är välfyllda under året För det ändamålet har vi köpt en ny vedklyv. Snödjupet medförde att några vedkassar fick stå tomma under senare delen av vintern. Tre låsbara plåtskåp är inköpta för att förvara verktyg för stugfogdarnas arbeten. En liten verktygssamling fanns tidigare i Lillstugans farstu, och det är denna som kompletterats och flyttats till skåpen som placerats på logen. Stugfogdarna har utfört ett enastående arbete med att hålla lederna rena och lättframkomliga och - inte att för-glömma - sköta om latrintömningen.

Även detta år har torpstugan och gillestugan fått en rejäl storstädning i juni månad. De två idoga "städerskorna" tar gärna hjälp av flera vid nästa års städning. Gillestugan har dessutom fått en ny fräschör genom nytt tyg på sittkuddarna. Siv och Olle Pettersson har stått för det fina arbetet. Styrelsen har också beslutat att Lillstugan kan hyras utan kostnad av medlemmar – en härlig medlemsförmån! Lillstugan har därför också fått en uppfräschning i form av att förstugan målades om och nya väggskåp har satts upp (även här togs Olles tjänster i anspråk).

Rummet fick nya sängöverkast och kuddöverdrag och nya mattor. Stugan är utrustad med köksredskap, tallrikar och bestick för två personer – allt i blått.

Styrelsen ser med glädje att flera nya medlemmar har kommit till oss och hoppas att ännu flera ansluter sig till föreningen samt deltar på ett aktivt sätt i föreningens aktiviteter. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att engagera sig för att skaffa fler entusiastiska medlemmar, så att vi även i fortsättningen kan verka för torpets och Hanvedens vidare utveckling som ett av Stockholmstraktens mest besöksvärda naturområden.

 

Anne-Marie Risberg Mats Kjellberg Gunilla Andér

 

Ordförande V. ordförande Sekreterare

Jan Eriksson Sven Isaksson Håkan Petersson

 

Ledamot Ledamot Ledamot

 

Tord Törnkvist Olle Oskarsson

 

Ledamot Suppleant

 

 

 

 

 

 

Sven Isaksson

Ledamot