Förfrågan om att hyra raststugan Paradiset

För att minska spam anges här maildresser utan @ symbolen. Byt ut (at) i mailadressen till denna symbol

Förfrågan görs till bokningansvarig inom föreningen Paradiset-Hanvedes vänner: Simon Kostantan
*via telefon 070-496 13 81
*eller via e-post bokning(at)paradiset-hanveden.se som går till Simon med en kopia till kassören
  för mail skriv i ämnesraden Förfrågan följt av valfri text

senast uppdaterad 2020-03-10