Om föreningen Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhet

Föreningen Paradiset Hanvedens Vänner är en ideell förening som har hand om Paradisets torp, håller det i stånd, håller det öppet på söndagar och ser till att uthyrningen fungerar. Föreningen syfte är att bevara naturen och kulturvärdena samt underlätta för besökare att uppleva de unika värdena i området.

Föreningen arbetar också med att få politker och tjänstemän att agera för områdets bästa. Vi underhåller hemsidan och andra informationssaker, som brochyrer och anslagstavlan vid torpet.

Föreningen har anor från 1946

År 1946 grundades Friluftsfolkets samarbetskommitté, med ett flertal friluftsorganisationer som medlemmar. År 1953 började samarbetskommittén arrendera torpet Paradiset från Stockholms stad som äger den. Femtio år senare, år 2003, omformades Friluftsfolkets samarbetskommitté till Föreningen Paradiset Hanvedens vänner. Läs mer under Paradisets historia.

För stugvärdar

Stugvärdlista första halvåret 2014

Stugvärdsinstruktion

Kontakter (se även Styrelsen)
*Anders: Uthyrning (maj-aug), åverkan, nycklar, sopor/latrin
*Gunilla: Uthyrning, saker i torpet
*Nicke: Byggnader, spis&ved, tunet

Medlemsskap

Om du som vi tycker om friluftsliv och att Paradiset är en underbar plats som ska bevaras, bli medlem! Vi välkomnar både dig som vill bli stödmedlem och dig som vill bli aktiv medlem och delta i arbetet med skötsel och tillsyn.

Medlemsavgiften för enskild person är 100 kronor per kalenderår. För föreningar är avgiften 500 kronor.
Betalning sker till föreningens Pgkonto : 50 73 98-6 - där ni anger ert namn och adress.

Kontaktinformation

För att maila till föreningen använd någon av dessa e-postadresser.

Föreningens postadress är Paradiset Hanvedens Vänner, c/o Anders Wennersten, Presidentvägen 19, 121 34 Enskededalen.

Ni är också välkomna att kontakta oss i styrelsen per telefon enligt nedan.

För bokning av Torpstugan och Gillestugan se här.

Styrelse och funktionärer, 2013-2014

E-postadresser
Ordförande Nicke Larsson 073-9626399 Kontakter med kommunen
Sekreterare Gunilla Andér 08-7111563,0701-102369. Kontaktperson
Kassör Anders Wennersten 08-6484789 Hemsidan
Ledamot
Tord Törnkvist 08 - 741 2709
Ledamot Håkan Petersson 08 - 524 47 59
Styreslesuppleanter
Michel Löhf 070-2785819
Jan Elgeryd 0734-416015,7076056
Revisorer
Anna Lönnqvist
Ing-Britt Källman
Revisorssuppleanter
Håkan Nordenadler
L-G Andersson
Valberening (tar gärna emot tips på intresserade)
Sammankallande Mats Gullberg 08 - 660 91 79
Anne-Marie Risberg   072-2221652,08-50030371
Maragareta Törnqvist Rickman
Övriga
Naturvårdsvakt Jan Eriksson 0709-75 05 28 Anställd av Huddinge kommun
StugvärdslistaAnne-Marie Risberg   072-2221652,08-50030371

Föreningar som vi samverkar med

Friluftsfrämjandet Huddinge

STF Stockholmskretsen

STF Södertörnskretsen

Naturskyddsföreningen Haninge

Naturskyddsföreningen Huddinge

Sörmlandsleden

Ådrans Tomtägarförening

Dokument

Stadgar (pdf)

Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsplan 2013

Stugvärdlista första halvåret 2014

Stugfogdelista 2014

Stugfogdeinstruktion (pdf)

Paradiset folder (pdf)

Äldre dokument

Årsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll 2012

Verksamhetsplan 2012

Årsberättelse 2011

Verksamhetsplan 2011

Årsmötesprotokoll 2011

Årsberättelse 2010

Verksamhetsplan 2010

Årsmötesprotokoll 2010

Årsberättelse 2009

Verksamhetsplan 2009

Årsberättelse 2008

Årsmötesprotokoll 2008

Årsberättelse 2007

Årsmötesprotokoll 2007

Årsberättelse 2006

Årsmötesprotokoll 2006

2013-04-15