Hur man tar sig till Paradiset.
Foto: Pekka Vuorio

Hur man tar sig Paradisets friluftsområde

Paradisets naturreservat och torpet Paradiset ligger i Huddinge kommuns sydspets. Webbaserade kartor över platsen återfinns på hitta.se, Eniro.se samt Google Maps. Se också vår kartsida som visar en karta över närområdet och har mer information om flera tryckta kartor.

Nedan beskrivs detaljerat hur man kommer till Paradiset med motorfordon, med buss, vandrande till fots eller med cykel.

Om man kommer med eget fordon

Kör väg 259 (Haningeleden) som går mellan Huddinge och Haninge, fram till avfarten mot Paradiset som är skyltad ”Ådran”, ”Ekedal” samt ”Paradisets raststuga”. Följ därifrån Ådravägen cirka 1,6 km och uppmärksamma en lång rad brevlådor på höger sida och busshållplatsen ”Bruket”. En vit skylt med orden ”Paradiset Raststuga” finns också på denna plats. Kör vänster in på Årtorpsvägen, en smal, backig och och slingrig ”sommarstugeväg”. Efter cirka 1 km byter vägen namn till ”Vandrarstigen” som sedan (efter ytterligare cirka 700 meter) leder fram till Paradisets parkeringsplats.

Om man kommer med SL-buss

SLs reseplaernare

karta. Det finns två busslinjer som trafikerar området, 709 och 865.

Linje 709 från Huddinge station till hållplats "Bruket" eller "Ådran". Linje 709 har gles trafik och dess körtid från Huddinge station till Bruket/Ådran är 33 minuter. Tidtabell: sommar, vinter.

  • Hållplats "Bruket" ligger i korsningen av Ådravägen och Årtorpsvägen nordost om sjön Ådran. Därifrån är det cirka 1,7 km vägpromenad till Paradiset. Man går längs Årtorpsvägen, som sedan byter namn Vandrarstigen, fram till Paradiset.

  • Hållplats "Ådran" ligger i korsningen av Ådravägen och Östorpsvägen sydväst om sjön Ådran. Därifrån är det cirka 1,2 km till torpet Paradiset, där Gullbergsstigen leder utmed Ådranvägen och Kristallvägen och sedan genom skogen. Stigen genom skogen är brant och inte lämplig när det är snö eller is.

Linje 865 från handenmterminalen och Flemingsbergs station/Sördalavägen cirka 200 meter söder om Huddinge station till hållplats Lissma skola.Körtider från Handenterminalen (station Haninge Centrum), cirka 7 minuter. Från hållplats Sördalavägen, cirka 10 minuter. Från Flemingsbergs station, cirka 15 minuter. Tidtabell: sommar, vinter.

  • Hållplatsen Lissma skola ligger vid Granby kolonistuguområde. Därifrån är det cirka 3,5 kilometers promenad till Paradiset. Den föjer en grusväg fram till torpet Näset (ca 1,5 km), och därefter av en skogsstig (ca 2 km). Obs! Det finns ingen markerad led för hela sträckan. Man måste kunna vägen eller ha en bra karta. Efter torpet Näset kan man ta den stig som går längs en telekabel som hänger på stolpar. I början går stigen lite nordväst om på kabeln, nära ängskanten. Från Näset följer man stigen och kabeln cirka 700 meter, fram till den grönmarkerade "Brinkslingan"; sedan tar man Brinkslingan mot vänster (mot sydväst) och följer den fram till Paradiset. Se kartsidan.

Stigen från Paradiset mot badet och hpl Ådran - branten mot Ådrans strand.  Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Gullbergsstigen mot badet vid södra Ådran är riktigt trevlig men lite brant just här.

Maj 2005, vy mot Lissma skola (idag MC-klubb). Fotografen stid i reservatet; skolan gör inte det. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Vy mot busshållplats Lissma skola från naturreservatet, maj 2005.

Om man vill vandra till Paradiset

Följer man Sörmlandsleden, kan man komma till Paradiset exempelvis från

  • Handen (station Haninge Centrum), etapp 5, cirka 13 kilometer.

  • Riddartorp (vid sjön Öran väster om Jordbro, parkering finns), etapp 5, cirka 5 kilometer.

  • Från Lida friluftsgård i Botkyrka kommun (etapp 6, cirka 12 kilometer).

  • Från Huddinge station eller Flemingsberg (Stockholm Syd). (Etapp 6:1, uppemot 20 kilometer.)

  • Från Nynäshamn, Ösmo, Segersäng eller Hemfosa. (Sörmlandsledens etapper 5:1, 5:2 och 5:3. Observera att Hemfosa station ligger en bit från leden.)

Det finns naturligtvis många andra vägar och stigar till Paradiset. En av dem är från busshållplats "Lissma skola" (vid Granby koloniområde); se ovan under rubrik "linje 865". Det går utmärkt att promenera till Paradiset även från syd och sydost, exempelvis från Södertäljevägen (busshållplats "Västra skolan", linje 848, glesa turer) eller från Tungelstavägen, hållplats "Lidaskolan" (linjerna 835 och 848). Men, som det är nu, finns det inga markerade leder från dessa ställen, hela vägen till Paradiset. Info om lämpliga tryckta kartor över området finns på kartsidan.

Södra delen av sjön Öran, vid Sörmlandsleden mellan Handen och Paradiset.
Foto: Pekka Vuorio
Sjön Öran vid Sörmlandsledens etapp 5 som går mellan Handen och Paradiset.

Om man vill cykla till Paradiset

Det går bra att cykla till Paradiset från flera håll, utan att åka på hårt trafikerade vägar. Det viktiga är att ha en bra cykelkarta - en sådan kan man hitta i en bokhandel.

Om man kommer från Huddinge centrum, finns det en separat cykelväg längs Lännavägen och sedan Haningeleden (väg 259), fram till Ebbadal. Där väljer man sedan den "gamla vägen", numera kallad Ebbadalsvägen, och åker den fram till Ekedals koloniområde. Där tar man sig under Haningeleden genom en viadukt och fortsätter sedan mot Paradiset, längs Ådravägen och Vandrarstigen. Avståndet mellan Huddinge station och torpet Paradiset är cirka 13 km.

Man kan cykla till Paradiset även från Farsta, via Vidja. Vid slutet av Vidjavägen (i söder) finns det en liten skogsväg (användbar endast sommartid) som leder över en ås, fram till Ebbadalsvägen, vid gården Skrovensborg. Visa hänsyn vid gården; man passerar nästan framför husdörren. Från Skrovensborg cyklar man sedan mot sydost på Ebbadalsvägen, fram till Ekedals koloniområde. Där tar man sig under Haningeleden genom en viadukt och fortsätter mot Paradiset, längs Ådravägen och Vandrarstigen.

Om man vill cykla till Paradiset från Haninge (exempelvis Handen eller Jordbro), är det inte riktigt lika enkelt, åtminstone om man inte vill riskera livet genom att cykla på Haningeleden som saknar vägrenar och är tidvis hårt trafikerad. Men, om man startar vid Jordbro station (3 km söder om Handen), tar man först cykelvägen längs Dåntorpsvägen (som börjar en liten bit norr om Coca Cola-fabriken genom Jordbro industriområde. Efter drygt 1 km svänger man tvärt till vänster och fortsätter på en smal grusväg hela vägen fram till Riddartops kolonistugsområde. Där skall man sedan åka norrut, på en liten skogsväg på sjön Örans östra sida (i början samma väsom Sörmlandsleden går på - se karta). Man kommer så småningom fram till Öranvägens ena gren och cyklar vidare norrut, fram till Granby koloniområde. Där svänger man vänster strax före Haningeleden, in på en liten grusad cykelväg (se karta), och letar sig fram till den viadukt som går under Haningeleden. På Haningeledens norra sida åker man sedan västerut, på den cykelväg som börjar där. Efter kanske 400 meter kommer man till "Lissma sjöväg" och följer den fram till Ebbadalsvägens korsning vid Ekedals koloniområde. Där går man under Haningeleden igen, genom en viadukt, och fortsätter sedan längs Ådravägen och Vandrarstigen fram till Paradiset (se karta).

Från torpet Paradiset kan man cykla även söderut, mot Södertäljevägen och Sorunda. Då får man först leda cykeln en kort bit, på en stig som börjar i det sydvästra hörnet av bilparkeringen vid torpet stigen går från sydvästra hörnet av parkeringen vid Paradiset, till Turkosvägen). Från Turkosvägen åker man Linnéadalsvägen fram till Ådravägens. I den korsningen svänger man åt vänster (söderut - Efter tre kilometers cykling på Ådravägen kommer man fram till Södertäljevägen (väg 257), norr om Vedasjön. Obs! Södertäljevägen är krokig, utan vägrenar, och bilarna kör fort. Man skall inte ha barn att cykla på den vägen. Men, vuxna som är vana att cykla i trafik och vill vidare exempelvis mot Nynäshamn, kan fortsätta på Södertäljevägen mot ost, 1,5 km, fram till Sorundavägens korsning (vid Västra skolan. Därifrån kan man sedan fortsätta längs Sorundavägen, söderut. Obs! Även Sorundavägen är smal och krokig, och bilarna kör fort.

Cykelleden "Nynäsleden" (se www.svenska-cykelsallskapet.se) passerar i närheten av Paradiset, på Ådravägen som nämndes ovan. Nynäsleden är cirka 82 km lång, går mellan Stockholm och Nynäshamn, och är markerad med gröna skyltar (se bilden längs upp på denna sida). Tänk på att det går bra att hyra Torpstugan vid Paradiset för övernattning, när man är ute på cykeltur. Kommer man norrifrån, skall man svänga av från Ådravägen vid Bruket (vid skylten som syns på sidans topp), in på Årtorpsvägen.

Notera att cykelleden Nynäsleden har ingenting med Sörmlandsleden att göra, även om Sörmlandsledens etapp mot Nynäshamn hade samma namn ett antal år sedan. (Sörmlandsleden är inte lämplig för cykling. Den är gjort för vandrare, och man skall inte cykla på den. Samma gäller Paradis-områdets egna vandringsleder.

2012-10-17