Vandringsleder i Paradis-området - Brinkslingan

Andra leder i området: Tornbergsslingan - Sameslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

karta m brinkslingan
Karta: Pekka Vuorio
Utsnitt ur större karta som nås genom att klicka på bilden.

Brinkslingan (cirka 8 kilometer) är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter. I terrängen är Brinkslingan markerad med gröna fyrkanter Brinkslingan (cirka 8 kilometer) är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Brinkslingan:

Från Paradiset till Trehörningen - drygt 1 km
Från Trehörningen till Öranvägen (södra) - drygt 2 km
Sträckan på Öranvägen - ca 1 km
Från Öranvägen (norra) till torpet Näset - ca 1,5 km
Från Torpet Näset till Lilla Kisala - ca 0,5 km
Från Lilla Kisala till Paradiset - ca 2 km
Slingans totala längd: ca 8 km


 

Brinkslingan går huvudsakligen genom skogs- och hällmarksterräng utom i sin östra del där den på cirka en kilometers sträcka följer en mindre bilväg. I terrängen är den markerad med diagonalt ställda gröna fyrkanter.

När Brinkslingan startar från Paradiset följer den först samma stig som Sameslingans östra del och Sörmlandsledens etapp 5. När man går slingan i motsols riktning, är första "anhalt", efter ungefär en kilometers promenad, sjön Trehörningen.

Sjön Trehörningen som man ser den när man kommer från Paradiset. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Sjön Trehörningen.

Vid Trehörningen finns det flera fina rastställen (inklusive iordningställda grillplatser), ett skärmskydd samt en liten övernattningskoja, "Ugglekojan".

Vinterbild av skärmskyddet på udden vid Trehörningens östra del. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Skärmskyddet vid Trehörningens östra del.

Ugglekojan vid Trehörningens östra del. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Ugglekojan vid Trehörningens östra del.

Sportfiskekortet gäller vid denna sjö - dock, en notis: På grund av försurningen innehåller fiskarna i sjöarna i området en hel del tungmetaller och kan därmed inte rekommenderas som människoföda. Men den som ändå vill, samt har ett giltigt Sportfiskekort (läs mer på Sportfiskarnas webbsajt), kan fiska i sjön Trehörningen samt i de delar av Långsjön och sjön Öran som ingår i Paradisets naturreservat (reservatsgränserna syns på kartan ovan). Dock skall man inte förvänta sig några större fångster i dessa sjöar. Notera att sjön Ådran, Svartsjön, Tornbergssjön, södra delen av Långsjön samt största delen av sjön Öran ingår inte i Sportfiskekortet.

Vy från Trehörningens södra strand. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Från Trehörningens södra strand.

Ett par hundra meter öster om sjön Trehörningen går lederna åt olika håll. Sörmlandsleden svänger mot söder, medan Brinkslingan fortsätter österut mot Öranvägen i närheten av sjön Örans nordvästra kant. Se upp där stigarna delar sig; Brinkslingan är grönmarkerad. Avståndet mellan Trehörningen och Öranvägen är ungefär 2 kilometer.

Ett par, tre hundra meter efter ovannämnda ledkorsning kommer man fram till gamla stenmurar som har fungerat som dammar mellan två kärr.

En av damm-murarna som användes för att styra om Långsjöns utlopp. Vill du se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
En av de damm-murarna som man kan se vid Brinkslingan.

Dämningen användes en gång i tiden för att styra om Långsjöns utlopp. Den myr som man ser på damm-murarnas sydvästra sida är en igenväxt förlängning av Långsjön. Normalt rinner Långjöns vatten via denna myr norrut och sedan österut mot Öran, men dämningen stängde av det flödet, höjde sjöns vattennivå och styrde utloppet via en grävd dikesfåra västerut mot sjön Trehörningen och sedan förbi torpet Paradiset och vidare mot Ådran. Läs mer om Klagomuren i avsnittet Naturreservat, leder och kojor). Idag har går Långsjöns vatten mot både öst och väst - både till Öran och till Trehörningen.

När man lämnar platsen med dessa damm-murar och går vidare på leden, nu mot nordost, kommer man efter 300 meter till ett ställe där vattnet från Långsjöns utlopp passerar under ledens spänger. Vattnet rinner österut, mot Öran. Öster om dessa spänger finns ett något säreget område med myrväxtlighet. Vattnet rinner där nedför en bred, jämn och långsamt sluttande bergyta. På den har det bildats en liten "sluttande myr". 400 meter efter det stället, kommer man fram till Öranvägen.

Den som har en bra karta (såsom Hellaskarta H106), kan hitta en "alternativ väg" på östra delen av Brinkslingan. Istället för att gå på Öranvägen (en bilväg), kan man gå på en skogsstig. Det är faktiskt lätt hänt, i båda gångriktningarna, att man i misstag hamnar på denna stig - det vill säga, om man bara går på stigen fram utan att se vart de gröna markeringarna pekar. (Se kartan längst upp på denna sida.) Obs! Den "alternativa" stigen (som är "genväg" och kortar ned slingan med kanske 1,5 km) är för närvarande inte markerad på något sätt. Följer man inte de skyltade lederna, och känner inte stigarna i området, bör man ha en riktig karta samt helst även en kompass. (För info om lämpliga, riktiga kartor över området, se kartsidan.)

Den del av sjön Öran som hör till Paradisets naturreservat, ligger sydost om platsen där Brinkslingans södra del möter Öranvägen (se kartan längst upp på sidan). Brinkslingan går inte till sjön Öran, men om man vill se den del av Öran som hör till reservatet, hittar man enklast till stranden genom att följa reservatsgränsens vita ringmarkeringar, från Öranvägen. Den gränslinjen hittar man drygt 30 meter norr om platsen där Brinkslingans södra del kommer ut från skogen (se kartan ovan). Obs! En del av stranden som hör till reservatet är både snårig och sank. Vet man inte hur och var man skall gå, är det bitvis svårt att ta sig fram längs stranden. Det finns ett antal trevliga ställen där man kan sitta vid denna strand, men ingen riktig badplats. Eventuellt kan man bada från klippan som syns på bilden här nedan - men den som vill göra det, bör först undersöka hur det ser ut i vattnet. (Det finns en badbrygga strax söder om reservatsgränsen, men den är privat.)

En vy från Örans västra strand på senhösten, i Paradisets naturrreservat. Vill du se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Vid Örans västra strand, november 2005.

Lite norr om platsen som syns på bilden ovan, kan man vid stranden se ett par aspar som en bäver har fällt. (Vill man se mera bäverspår får man lämna reservatet och vandra västerut från Paradiset, längs Sörmlandsleden mot Lida. Vid Kärrsjön och speciellt vid Bockån kan man se bäverns verk.

Men, tillbaka till Brinkslingan. Som sagt var, den går inte fram till Örans strand, utan följer istället Öranvägen norrut, förbi gården Brink som har gett leden dess namn. (Brink samt en bit av skogen väster om Öranvägen vid Brink, hör inte till naturreservatet. För reservatsgränserna, se kartan ovan.)

Efter att ha följt Öranvägen cirka 1 kilometer, lämnar Brinkslingan vägen och svänger in i skogen igen. (Ungefär 100 meter längre norrut finns det en liten parkeringsplats.)

Om man lämnar leden och istället fortsätter att följa Öranvägen norrut, kommer man efter ytterligare drygt 1,5 kilometer fram till busshållplats Lissma skola (vid Granby koloniområde och restaurant Vassruggen) där busslinjerna 865 och 709 passerar. Se kartan.

När Brinkslingan i sin nordöstra hörn lämnar Öranvägen och går mot väst-sydväst, följer den först bäcken som är sjön Ormputtens utlopp mot Lissmasjön. Oftast är denna bäck liten och oansenlig, men ibland när det har regnat mycket, sväller den upp, och då dånar det i den lilla fors som finns intill leden cirka 400 meter från Öranvägen.

Innanför den cirkel eller runda som Brinkslingan utgör, finns den lilla tjärnet Ormputten. Det går flera stigar dit, men ingen markerad led. Några av stigarna är markerade på kartan ovan, men följer man inte de skyltade lederna, och känner inte stigarna i området, bör man ha en riktig karta samt helst även en kompass. Hellaskarta 106 är lämplig för detta område. För mer info, se kartsidan.

Efter ovannämnda "vattenfall" fortsätter Brinkslingan mot nordväst och sedan mot väst, på sin väg till torpet Näset. Det är ungefär 2 kilometer från Öranvägen till Näset. Obs! Torphuset vid Näset är i privat ägo - visa hänsyn. Gå inte in på tomten; leden går väster om den.

Om man vill lämna Brinkslingan vid torpet Näset, går därifrån en grusväg norrut, cirka 1,5 kilometer till Granby kolonistugsområde och busshållplats Lissma skola där linjerna 865 och 709 passerar (se kartan ovan). Där finns även en restaurang, minigolf, små stugor till uthyrning samt, lite längre bort, ett fågeltorn vid Lissmasjön. En bit öster om Lissmasjön finns en väg med namnet Kvarntorpsvägen. I dess norra ände börjar en med orangefärgade trekanter märkt vandringsled mot Ågestagården söder om Farsta.

Också, det går att "gina" när man är vid Näset på väg mot Paradiset. Då följer man inte Brinkslingan upp över åsen mot Lilla Kisala utan tar istället stigen som går längs en tjock teleledning som går mot väst-sydväst, på torphusets västra sida vid Näset. I början går stigen en bit norr om kabeln, längs ängskanten. När man har följt stigen vid kabeln ungefär 600 meter, kommer man igen till Brinkslingan, som man sedan tar åt vänster (mot syd-sydväst) och följer den fram till Paradiset. Denna genväg kortar ned Brinkslingan med kanske en kilometer. (Således, om man använder de två enklaste genvägarna på Brinkslingan, blir rundan endast cirka 6,5 km lång. Obs! Lämnar man de skyltade lederna, och känner inte stigarna i området, bör man ha en riktig karta samt helst även en kompass. Hellaskarta 106 är lämplig för detta område. För mer info, se kartsidan.)

Men som sagt, Brinkslingan går inte till Granby eller Lissma skola, utan till torpet Näset. Vid Näset passerar Brinkslingan torpstugan på dess västra sida och går sedan rakt upp på en ås, i början i riktning nord-nordväst, mot ett annat torp som heter Lilla Kisala. Avståndet mellan dessa två torp är ungefär 500 meter.

Obs! Husen och gårdstunen vid både Näset och Lilla Kisala är privata. Gå inte in på tomten.

Efter Lilla Kisala fortsätter den grönmarkerade Brinkslingan genom skogen i riktning sydväst, tillbaka till Paradiset. (Det är cirka 2 kilometer från Lilla Kisala till Paradiset.) I början följer leden en gammal körväg, en fortsättning av Erstabergsvägen, från Lilla Kisala fram till torpstället Erstaberg. Torphuset vid Erstaberg är borta; det man kan se där är en gammal brunn samt lite rostiga rester av mjölkstånkor eller liknande, en före detta oljebrännare, samt några betongbitar.

Ser man noga om sig när man promenerar i Paradis-området och Hanveden, kan man här och där se märken efter tidigare bosättningar - husgrunder, rester av potatiskällare, brunnar, körvägar, grävda diken, åkrar (ofta igenvuxna), och annat liknande. Torpet Erstaberg är ett exempel på detta. Tittar man noga där, kan man ana konturer av igenvuxna åkrar både norr och söder om torpstället. 300 meter nordost om Erstaberg (en bit bort från leden) ligger det förfallande torpet Fågelsången.

Brinkslingan (cirka 8 kilometer) är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter. I terrängen är Brinkslingan är markerad med gröna fyrkanter Brinkslingan (cirka 8 kilometer) är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Brinkslingan:

Från Paradiset till Trehörningen - drygt 1 km
Från Trehörningen till Öranvägen (södra) - drygt 2 km
Sträckan på Öranvägen - ca 1 km
Från Öranvägen (norra) till torpet Näset - ca 1,5 km
Från Torpet Näset till Lilla Kisala - ca 0,5 km
Från Lilla Kisala till Paradiset - ca 2 km
Slingans totala längd: ca 8 km

Andra leder i området: Tornbergsslingan - Sameslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

2012-09-29