Vandringsleder i Paradis-området - Sameslingan

Andra leder i området: Tornbergsslingan - Brinkslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

karta m samesl
Karta: Pekka Vuorio
Utsnitt ur större karta som nås genom att klicka på bilden.

Sameslingan (cirka 5 kilometer) är markerad med gula diagonalt ställda fyrkanter. I terrängen är Sameslingan markerad med gula fyrkanter Sameslingan (cirka 5 kilometer) är markerad med gula diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Sameslingan:

Från Paradiset till sjön Trehörningen - ca 1 km
Från Trehörningen till rastplatsen vid Långsjön - ca 1,5 km
Från Långsjön till var Tornbergsslingan anknyter - ca 1 km
Från var Tornbergsslingan anknyter till Paradiset - ca 1,5 km
Slingans totala längd: ca 5 km


 

Sameslingan går huvudsakligen genom skogs- och hällmarksterräng. När den startar österut från Paradiset, mot sjön Trehörningen, går den först på samma stig som Brinkslingan och Sörmlandsledens etapp 5.

Från starten vid raststugan passerar man först bredvid hagen, går sedan bredvid en liten bäck innan man kommer till en längre uppförsbacke. I början av backen kan man i sanden hitta stenflisor från en gammal stenålderboplats, som då låg vid en havsstrand.

starten Foto: Holger Ellgaard
Foton från Holger och Pollux vandring 30 juli 2007

Knappt en kilometer efter starten från Paradiset kommer man till sjön Trehörningen.

Vid denna sjö finns det flera fina rastställen, några av dem med iordningställda grillplatser. (Om du grillar, ha elden hela tiden under bevakning, och släck alltid elden med vatten innan du lämnar platsen. Elda inte när det är torrt eller blåsigt eller om det råder eldningsförbud.)

En del strandklippor vid Trehörningen kan användas för bad (vattenkvaliteten är inte kontrollerad).

Sportfiskekortet gäller vid denna sjö - dock, en notis: På grund av försurningen innehåller fiskarna i sjöarna i området en hel del tungmetaller och kan därmed inte rekommenderas som människoföda. Men den som ändå vill, och har ett giltigt Sportfiskekort (läs mer på Sportfiskarnas webbsajt), kan fiska i sjön Trehörningen samt i de delar av Långsjön och sjön Öran som ingår i Paradisets naturreservat (reservatets gränser syns på kartan ovan). Dock skall man inte förvänta sig några större fångster i dessa sjöar. Notera att sjön Ådran, Svartsjön, Tornbergssjön, södra delen av Långsjön samt största delen av sjön Öran ingår inte i Sportfiskekortet.

Trehörningen Foto: Holger Ellgaard
Vy över sjön Trehörningen när man kommer dit
Trehörningen Foto: Holger Ellgaard
Rastplats vid sjöns "andra norra hörn"

Vid Trehörningens östra kant finns det ett skärmskydd samt en liten timrad loftkoja ("Ugglekojan") där man kan ta skydd för regn eller övernatta. Kojan är försedd med en liten kamin. Det finns även andra "bekvämligheter" vid Ugglekojan - ett TC i skogen intill.

Angående övernattning i Ugglekojan: Det är som när man tältar - fri övernattning enstaka dygn. Ingen bokning - den som kommer först, får först plats. Ingen avgift heller, men lämna kojan och rastplatsen rena och fina efter dig.

Ugglekojan Foto: Holger Ellgaard
Holger och Pollux utanför Ugglekojan

Från sjön Trehörningens östra kant fortsätter den gulmarkerade Sameslingan sedan vidare, söderut. Se upp där stigarna delar sig.

Efter en dryg kilometers vandring kommer man fram till Långsjöns västra strand. Där finns det ett annat skärmskydd med grillplats. Cirka 250 meter innan man kommer fram till sjön och grillplatsen, passerar man en vedbod - ta med dig ved till grillplatsen. (Om du grillar, ha elden hela tiden under bevakning, och släck alltid elden med vatten innan du lämnar platsen. Elda inte när det är torrt eller blåsigt eller om det råder eldningsförbud.)

Det finns ingen badplats vid Långsjön, men från vissa strandklippor går det dock att bada, exempelvis vid rastplatsen (vattenkvaliteten är inte kontrollerad). Denna sjö är en av de tystaste platserna i reservatet.

Långsjön Foto: Holger Ellgaard
Vid skärmskyddet vid sjön Långsjön
Långsjön Foto: Holger Ellgaard
Grabben på bilden tillät fotografering med orden "det är lungt..."

Efter skärmskyddet vid Långsjöns västra strand fortsätter Sameslingan en liten bit mot söder och svänger sedan mot väst.

Om man vill lämna Sameslingan här, för att gå runt Långsjön istället, finns det en delvis omarkerad men bra stig för detta (se kartan längst upp på denna sida). Obs! Infarten till den stigen är lite klurig att hitta. När man lämnar skärmskyddet och följer Sameslingan söderut, går man först över en tre plankor bred spång. Cirka 50 meter efter denna spång svänger Sameslingan mot väster. Just vid den svängen gömmer det sig i vassen en mindre spång som går söderut över ett litet kärr och leder in på stigen som går runt Långsjön.

Låpngsjön Foto: Holger Ellgaard
Vid Långsjön brukar det passa att stanna och dricka

Sameslingan går dock inte runt Långsjön utan svänger strax söder om skärmskyddet in i skogen, västerut.

Efter cirka en kilometers vandring på en skogstig kommer man fram till "Orrkojan".

Från Orrkojan går Sameslingan sedan norrut tillbaka mot Paradiset, på samma stig som Tornbersgsslingans östra del. Avståndet från Orrkojan till Paradiset är ungefär två kilometer.

 

 

Varför heter det "Sameslingan"? Jo, för att det tidigare fanns ett "sameläger" vid sjön Trehörningen, i det området där Ugglekojan ligger. En man, Aslak Partapuoli, hade stora planer på ett "samiskt centrum" i området. En hel del blev byggt, men till slut tröt väl orken och kanske också intresset, och det hela förföll. Idag syns det bara lite rester av detta "sameläger". Mer om detta går att läsa på Sidan om historien om Samelägret.

 

 

(Pollux var naturligtvis kopplad på vandringen utom när bilder togs (risk för rörelseoskärpa))

Vägvisare Foto: Holger Ellgaard
Vägvisaren utanför Orrkojan, vid anslutningen till Tornborgslingan

Sameslingan (cirka 5 kilometer) är markerad med gula diagonalt ställda fyrkanter. I terrängen är Sameslingan markerad med gula fyrkanter Sameslingan (cirka 5 kilometer) är markerad med gula diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Sameslingan:

Från Paradiset till sjön Trehörningen - ca 1 km
Från Trehörningen till rastplatsen vid Långsjön - ca 1,5 km
Från Långsjön till Orrkojan - ca 1 km
Från Orrkojan till Paradiset - ca 1,5 km
Slingans totala längd: ca 5 km

Andra leder i området: Tornbergsslingan - Brinkslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

2012-09-29