Vandringsleder i Paradis-området - Tornbergsslingan

Andra leder i området: Brinkslingan - Sameslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

karta m tornbergsslingan
Karta: Pekka Vuorio
Utsnitt ur större karta som nås genom att klicka på bilden.

Tornbergslingan. I terrängen är Brinkslingan markerad med grön/vita fyrkanter Tornerbgsslingan är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Tornbergsslingan:

Från Paradiset till där Sameslingan går av - ca 1,5 km
Från där Samslingan går av till Tornberget - ca 1 km
Från Tornberget till Linnéadal - drygt 2 km
Från Linnéadal till Paradiset - ca 1,5 km
Slingans totala längd: ca 6 km


 

Tornbergsslingan går mestadels i skogs- och hällmarksterräng. När den startar från Paradiset (mot sydväst, med start från skärmskyddet som ligger några tiotal meter söder om torpet), går den mot Tornberget som är Södertörns högsta punkt. Under sin första del följer Tornbergsslingan samma stig som Sameslingans västra del samt Sörmlandsledens etapp 6. Se upp där stigarna delar sig. Tornbergsslingan är markerad med diagonalt ställda grön-vita fyrkanter.

Cirka 1,5 kilometer söder om Paradiset kommer man till en trestigskorsning.

Här skiljer lederna sig åt. Den gulmarkerade Sameslingan går österut mot Långsjön. Den grön/vit-markerade Tornbergsslingan samt Sörmlandsledens etapp 5:3 fortsätter söderut, mot Tornberget. Avståndet mellan Orrkojan och Tornberget är cirka en kilometer.

Vår egen Hasse på väg från Tornberget mot Orrkojan. Om du vill se fler foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Leden mellan Tornberget och trevägskorsningen.

Ett gammalt gränsröse nära Tornbeget. Om du vill se fler foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Ett gammalt gränsröse vid leden, strax norr om Tornberget.

Stora markägare satte gränsstenar för att markera sina gränser. När det var tre markägare som möttes skulle det vara ett 5-stenaröse. En hjärtsten och fyra riktningsstenar. Här vid Sörmlandsleden var det ägor från Lisma säteri i Huddinge och gårdarna Skogs-Ekeby och Tuna i Västerhaninge, som möttes.

Tornbergets topp på 111 metet ligger intill platsen där Sörmlandsleden och Tornbergsslingan delar på sig - se bilden här nedan.

Tornbergets topp. Vill du se fler foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Tornbergets topp nerifrån.

Läsestund uppe vid Tornberget. Vill du se fler foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Tornbergets topp uppe på berget.

.

Utkikstornet.

Lite öster om själva berget står det nybyggda utkikstornet, med sin milsvida utsikt.

Tornberget och Tornbergssjön ligger utanför Paradisets naturreservat, på privatägd mark i Haninge kommun, men dock inom Hanvedens Natura 2000-område (se kartan ovan).

Vid Tornberget går Sörmlandsleden och Tornbergsslingan åt var sitt håll (se kartan ovan). Sörmlandsleden (etapp 5:3) går mot Tornbergssjön, på sin väg mot Hemfosa, Ösmo och Nynäshamn. Från Tornberget är det cirka 500 meter till Tornbergssjöns norra sida. Det lämpligaste raststället ligger dock vid sjöns södra strand. (Sörmlandsleden gör först en sväng en bit öster om sjön, men kommer sedan till dess södra strand - se kartan.)

Tornbergssjöns södra strand. Om du vill de flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Tornborgarsjöns södra strand.

Men som sagt, den grön/vit-markerade Tornbergsslingan går inte till Tornbergssjön utan fortsätter efter Tornberget mot sydväst och vänder sedan mot nordväst och nord, till Linnéadals sommarstugsområde. Där går den ett par hundra meter på en väg i stugområdet, Safirvägen (se kartan ovan). Uppmärksamma att i Safirvägens och Linnéadalvägens korsning svänger Tornbergsslingan upp mot skogen, mellan husen.

Från Tornberget är det drygt 2 kilometer till Linnéadal, och därifrån är det cirka 1,5 kilometer till Paradiset. Med andra ord: det är ca 1 km kortare från Paradiset till Tornberget via Orrkojan (2,5 km) än via Linnéadal (3,5 km).

Obs! Haninges kommunkarta och även vissa av Lantmäteriets tryckta kartor visar Sörmlandsledens sträckning fel inom Hanveden-området. För att se ledens egentliga sträckning, titta på kartan längst upp på denna sida.

Tornbergslingan. I terrängen är Brinkslingan markerad med grön/vita fyrkanter Tornerbgsslingan är markerad med gröna diagonalt ställda fyrkanter.

Avstånd på Tornbergsslingan:

Från Paradiset till Orrkojan - ca 1,5 km
Från Orrkojan till Tornberget - ca 1 km
Från Tornberget till Linnéadal - drygt 2 km
Från Linnéadal till Paradiset - ca 1,5 km
Slingans totala längd: ca 6 km

Andra leder i området: Brinkslingan - Sameslingan - Sörmlandsleden - Kartsida

2012-09-30